Družbo Alpha Credo so ustanovili kot odziv na zaostrene razmere in specifične potrebe sodobnega poslovnega okolja. Več si preberite na naslovu: www.alpha-credo.com/sl/. Specializacija podjetja je zavarovalno posredništvo, pri čemer so se še posebej osredotočili na zavarovanje terjatev. Poleg tega, da oblikujejo in izvajajo prilagojene programe zavarovanja terjatev za njihove stranke, jim zagotavljajo tudi celovite rešitve na področju obvladovanja kreditnih tveganj in optimizacije obratnega kapitala.

Celovite rešitve za poslovno varnost in učinkovitost

Družba je usmerjena v ponujanje celovitih rešitev. Poleg zagotavljanja varnosti z zavarovanjem terjatev, nudijo tudi strokovno svetovanje na področju obvladovanja kreditnih tveganj. S svojim delovanjem prispevajo k izboljšanju kulture obvladovanja kreditnega tveganja v poslovnem okolju, obenem pa pomagajo strankam oblikovati bolj premišljene strategije poslovanja in financiranja. Njihov cilj je ustvarjati varno in stabilno poslovno okolje za stranke ter jim omogočiti rast in uspeh na trgu.

Alpha Credo

Zaščita pred plačilno nesposobnostjo kupcev

Zavarovanje terjatev predstavlja ključni zavarovalni produkt, ki zagotavlja zaščito podjetjem pred morebitno plačilno nesposobnostjo njihovih kupcev. V primeru, da kupec zaradi likvidnostnih težav ali insolvenčnega dogodka ne more poplačati terjatev, zavarovalnica krije neporavnane terjatve skupaj s stroški izterjave. S pravilno oblikovanim zavarovalnim programom, ki vključuje zavarovanje plačila, podjetjem omogoča varno domače in mednarodno poslovanje, saj prenaša tveganja neplačila na izbrano kreditno zavarovalnico.

Odlična alternativa tradicionalnim oblikam zavarovanja

Zavarovanje terjatev predstavlja odlično alternativo tradicionalnim oblikam zavarovanja, kot so avansna plačila, bančne garancije, menice, poroštva in izvršnice. Zavedati se moramo, da je zavarovanje plačila enako pomembno kot druge oblike premoženjskega zavarovanja, saj so zamude dolžnikov, stečaji in prisilne poravnave pogostejši škodni dogodki v poslovnem svetu. Ta vrsta zavarovanja podjetjem omogoča večjo finančno varnost in stabilnost v negotovih gospodarskih razmerah.

Pomembnost obvladovanja kreditnih tveganj za podjetja

Vsako podjetje se srečuje z izzivi obvladovanja kreditnih tveganj, saj so terjatve do kupcev ključen del premoženja podjetja. V poslovnem svetu so zamude dolžnikov, stečaji in prisilne poravnave veliko pogostejši dogodki kot na primer požari ali potresi. Čeprav nekatera podjetja zmorejo upravljati kreditna tveganja z zahtevami po avansnih plačilih, ta pristop za večino podjetij pomeni nekonkurenčnost. Zato je ključno najti druge, bolj učinkovite rešitve, ki ne bremenijo podjetij s prevelikimi stroški in kompleksnostjo.

Prenos tveganja na zavarovalnico

Zavarovanje terjatev, znano tudi kot credit insurance, omogoča podjetjem, da prenesejo tveganje neplačil kupcev zaradi insolventnosti ali dolgotrajnih plačilnih težav na zavarovalnico. Če imate sklenjeno zavarovanje terjatev in se vaš kupec znajde v stečaju ali zamudi s plačilom več kot 180 dni, bo zavarovalnica kritje zagotovila za vašo terjatev do dogovorjene višine. Pri Alpha Credo se posvetijo podrobnemu prilagajanju zavarovanja vašemu podjetju, vašemu poslovnemu modelu in specifičnostim vaše dejavnosti. Njihov cilj je zagotoviti, da je zavarovanje zares učinkovito ter popolnoma prilagojeno vašim potrebam in poslovnim izzivom.

Ključ do varnosti in preventive v poslovanju

S prenosom tveganja neplačil kupcev na specializirano kreditno zavarovalnico, ki je bolje opremljena za obvladovanje takšnih tveganj, si podjetje zagotovi nujno potrebno varnost v poslovanju. Zavarovanje terjatev ima ključno vlogo ne le zaradi finančnega nadomestila, ki ga prinaša zavarovalnina za morebitne izgube, ampak tudi zaradi svoje preventive. Deluje kot močno orodje za preprečevanje, omejevanje in zmanjševanje morebitne škode.

Izboljšanje internih procesov

Poleg zagotavljanja finančne varnosti, zavarovanje terjatev prinaša dodatno korist v obliki preventive. Zavarovalnice sodelujejo z zavarovanci na način, ki spodbuja izboljšanje notranjih poslovnih procesov, kar vključuje stalno pozornost na terjatvah tako s strani prodaje kot financ. Ta stalna skrb za izboljšanje kreditnih standardov znotraj podjetja je ključnega pomena.

Kemični svinčniki Previous post Kemični svinčniki – klasična atraktivna promocija
Next post Tisk – darilni bon je odlična izbira za osebna in poslovna darila